Aktualności

„PAMIĘĆ, DZIAŁANIE, ROZWÓJ. WIEŚ TEMATYCZNA WIELKI MĘDROMIERZ” MAREK SASS

„PAMIĘĆ, DZIAŁANIE, ROZWÓJ. WIEŚ TEMATYCZNA WIELKI MĘDROMIERZ” MAREK SASS

 

   Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż przykład działalności animatorów Wioski Miodowej
w Wielkim Mędromierzu, znalazł się w opracowaniu pod redakcją naukową Wydawnictwa
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pani Haliny Guzy-Steinke oraz Anny Rutkowskiej
pn. „Praca socjalna w środowisku i dla środowiska” –Wyzwania, działania, efekty”. A wszystko to za
sprawą naszego regionalisty, historyka, dyrektora Zespołu Szkół w Gostycynie, Pana dr Marka Sassa,
który to w październiku 2017 roku, w Bydgoszczy, podczas XXVII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia
Szkół Pracy Socjalnej na Konferencji Naukowej pt. „Środowisko i społeczność lokalna jako
przestrzenie pracy socjalnej”, spośród grona wybitnych profesorów, socjologów, pedagogów,
pedagogów socjalnych, pracowników socjalnych, z największych uniwersytetów, ośrodków pomocy
społecznej z całej Polski, zaprezentował na jednym z paneli dyskusyjnych o tematyce „Kierunki
rozwoju pracy socjalnej w środowisku”, wykład pn. „PAMIĘĆ, DZIAŁANIE, ROZWÓJ. WIEŚ
TEMATYCZNA WIELKI MĘDROMIERZ” na przykładzie naszej wsi tematycznej.
   Z zaprezentowanych podczas tejże konferencji materiałów oraz doświadczeń podejmujących
problematykę ważną z punktu widzenia praktyki socjalnej, opracowano wspomnianą na wstępie
publikację. Książka została podzielona na trzy działy główne: Teoretyczne i praktyczne aspekty zmian
w środowiskach lokalnych, Pomoc społeczna wobec wyzwań społecznych oraz Działania aktywizujące
w środowisku i rodzinie. W ostatnim dziale znalazł się opis opracowany przez Marka Sassa. Publikacja
zawiera szereg tematów, które opisują środowiskowe działania zarówno w społecznościach
lokalnych, jak i w mniejszych środowiskach rodzinnych czy wśród osób potrzebujących pomocy. Jest
to książka dedykowana pracownikom socjalnym, studentom pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczej,
pedagogiki oraz badaczom pracy socjalnej, pedagogiki społecznej oraz polityki społecznej.
    

 

praca_socjalna400.jpg

 

83109553_771000233422770_1714788348880486400_n.jpg

    

Bardzo dziękujemy za to, iż w tak naukowym wydaniu, Wioska Miodowa mogła posłużyć za przykład.

                         Zapraszamy do lektury na stronę 207.

                                             Iwona Śpica
                                             koordynator

 

 

 

Zdjęcia: