Aktualności

Pożegnanie dotychczasowego sołtysa!

 

 

       W grudniu przedstawiciele różnych organizacji sołectwa Wielki Mędromierz, z którymi współpracowała dotychczasowa pani sołtys spotkali się na ostatnim pożegnalnym spotkaniu opłatkowym w miodowym domku. W tym dniu wszyscy przekazali podziękowania za dotychczasową współpracę i pracę na rzecz sołectwa ustępującej już sołtys pani Ewelinie Olejniczak- Muzioł oraz życzyli sukcesów w dalszej pracy i życiu osobistym.  Jednakże nie żegnamy  pani Eweliny na zawsze, będziemy się spotykać w świetlicy oraz  w pracy na rzecz Wioski Miodowej. Przypomnijmy tylko, że pani Ewelina była sołtysem od od 2011 roku przez dwie kadencje, w tym czasie zdobyła tytuł sołtysa roku 2015 województwa kujawsko-pomorskiego bywała również na łamach prasy, telewizji i radia promując naszą wieś. Przy jej udziale wioska ożyła, a mieszkańcy mogli czuć się zaopiekowani. Pani Ewelina w swojej pracy wykazywała pełne zaangażowanie , a losy mieszkańców nie były jej obce. Na koniec spotkania wszyscy złożyli sobie życzenia świąteczne i podzielili się opłatkiem!Zdjęcia: