Aktualności

GMINA GOSTYCYN PRZYJAZNA PSZCZOŁOM

 

 

 

             Uprzejmie informujemy, iż Gmina Gostycyn dołączyła do programu akcji „Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom” realizowanego programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” zainicjowanego  w 2011 r. przez ZT „Kruszwica” S.A. Przystępując do Manifestu gmina zdeklarowała różne działania na rzecz ochrony pszczół, w tym zakładanie Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Do akcji przyłączyło się 78 samorządów z całego kraju, czego efektem było utworzenie 1355 Miejsc Przyjaznych Pszczołom. Aby ułatwić gminom to działanie organizator przygotował poradnik wyjaśniający, jak dbać o tereny zielone w gminie, by były jednocześnie piękne i zapewniały pszczołom pokarm.
Zachęcamy do zapoznania się z Manifestem Gmin Przyjaznych Pszczołom, Raportem podsumowującym tę akcję oraz Poradnikiem dla zarządców terenów zielonych.
 

Jednocześnie prosimy sołtysów wsi, by w zaplanowanych przez Zebrania Wiejskie Funduszach Sołeckich na zadania przeznaczone na pielęgnację zieleni wybierali przede wszystkim rośliny i krzewy miododajne. Taką samą prośbę kierujemy do naszych mieszkańców gminy.
Do całej akcji włączyła się także Wioska Miodowa, która wraz z gminą zawnioskowała o promesę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości ponad 23 tys. zł na „Budowę przyrodniczej ścieżki edukacyjnej na terenie gminy Gostycyn” Ścieżka miodowa, powstanie na placu rekreacyjnym, tuż przy domku miodowym w Wielkim Mędromierzu. Wzdłuż niej planowane jest założenie ogrodu kwiatowego
z wieloletnich kwiatów miododajnych takich jak wrzosy, krokusy, aksamitki, nagietki, dalie, czy jeżówki.
Z całą pewnością działania te przyczynią się  do ochrony bioróżnorodności i będą kontynuacją długofalowych działań na rzecz poprawy warunków życia owadów pszczołowatych w Polsce oraz międzysektrowych partnerstw na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju przez naszą gminę.