Aktualności

POŚWIĘCENIE SAMOCHODU STRAŻACKIEGO

 

 

     W dniu 16 grudnia 2017r. jednostka OSP Wielki Mędromierz uczestniczyła w podniosłym wydarzeniu poświęcenia nowego nabytku dla jednostki. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu druhów, własnej pracy oraz środków, strażacy pozyskali samochód bojowy marki Renault G230 z 1992r. wyposażony w zabudowę marki Camiva oraz auto pompę. Trzeba dodać, iż samochód wymagał poprawek blacharskich, został w całości od nowa pomalowany, zamontowano także belkę sygnalizacyjną oraz napisy operacyjne.  Prace wykonali sami strażacy. Na naprawy oraz wymianę wyposażenia wyasygnowali własne środki w wysokości ponad 4000 zł nie licząc robocizny.  Do samochodu trafiło wyposażenie z dotychczasowego wozu oraz nowy sprzęt pozyskany z akcji po nawałnicy tj. motopompa szlamowa i agregat. Zostały wymienione wszystkie materiały eksploatacyjne, a także nasady do węży. Warto dodać, iż auto posiada zbiornik 3000l, szybkie natarcie i przede wszystkim mieści zastęp 8 osobowy, na co najbardziej zależało strażakom.
Całość zakupu wyniosła łącznie 18 000 zł,  ze środków własnych ochotników, sponsorów oraz z budżetu gminy z puli funduszu sołeckiego Wielkiego Mędromierza.
Dziękujemy wszystkim strażakom oraz osobom za pomoc i pełne zaangażowanie
w pozyskanie nowego nabytku, który będzie służył wszystkim mieszkańcom.
Zdjęcia: