TAKI JUBILEUSZ ZDARZA SIĘ RAZ NA 50 LAT!

 

W dniu 21 października br w Wielkim Mędromierzu odbyła się uroczystość Koła Gospodyń Wiejskich. Koło obchodziło 50 lecie swojej działalności. Jubileusz rozpoczął się mszą świętą w parafialnym kościele. Ksiądz Proboszcz docenił wkład miejscowych Pań również w życie kościoła. Po mszy goście udali się do sali parafialnej. Część oficjalną rozpoczęto od krótkiej historii koła oraz podziękowań za wieloletnią działalność dla członkiń. Życzenia i gratulacje złożyli między innymi, przedstawiciele Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek  i Organizacji  Rolniczych z Bydgoszczy, ksiądz Proboszcz Arkadiusz Kujawa, Pan Wójt Gminy Gostycyn Ireneusz Kucharski wraz z Sekretarzem Gminy Panią Dorotą Gromowską i Przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Sucharskim, Starosta Tucholski Michał Mróz, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani Barbara Piasecka, z upoważnienia kierownika ODR w Tucholi Pani Anna Kulesza, w imieniu Prezesa Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska z Gostycyna Panie Monika Kucharska i Bernadeta Weilandt, Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Pani Elżbieta Weyna oraz przedstawicielki poszczególnych kół gospodyń z terenu gminy Gostycyn i Tucholi oraz druhowie OSP z Wielkiego Mędromierza. Całą uroczystość umilił gościnnie zespól wokalny Klubu Seniora „ASTRY” z Chojnic oraz kabaret „MIODZIO” z Wielkiego Mędromierza.

Obecna przewodnicząca koła Pani Elżbieta Adamczyk podziękowała gościom za przybycie oraz wszystkim za współpracę i wsparcie :” Myślę że dzień ten jest wyjątkowy nie tylko dla nas kobiet skupionych w kole, ale także dla całej naszej miejscowości. Dlatego póki starczy nam sił będziemy dalej motywować się do działania, chcemy również angażować młode kobiety, by to one, jak my niegdyś przed laty, przejęły po nas działalność”. Pani przewodnicząca, na koniec życzyła swoim koleżankom  dużo zdrowia i wytrwałości oraz tego by wspólnie mogły spotkać się jeszcze na nie jednym Jubileuszu. Pani

Następnie sołtys wsi Pani Ewelina Olejniczak wraz z przedstawicielką Rady Sołeckiej Ewą Lorczak wręczyły podziękowania dla najstarszych członkiń koła. Wręczono także dyplom uznania dla Pani Rozalii Przytarskiej za długoletnią pracę społeczną na rzecz środowiska wiejskiego, zaangażowanie w sprawy kobiet wiejskich i kultywowanie tradycji przodków. Przy okazji Jubileuszu panie z KGW podziękowały za współpracę swojej koleżance
z miejscowego sklepu z okazji jej przejścia na emeryturę po 40 latach pracy zawodowej.

Gospodynie przygotowały jak zwykle swojski poczęstunek z wiejskim stołem, piękny wystój sali i stołów oraz galerię zdjęć. Po części oficjalnej odbyła się wspólna zabawa  przy muzyce. Całość imprezy poprowadziła Iwona Śpica

 

 

Jak to się zaczęło …..

 

Pierwszą przewodniczącą została pani Stefania Koch, skarbnikiem wybrano Zofię Górnowicz, sekretarzem została pani Rozalia Juhnke (obecnie Przytarska). Na pierwszym spotkaniu było obecnych dwanaście kobiet, które zostały członkiniami koła.

Członkinie koła podczas swojej działalności uczestniczyły w wielu kursach organizowanych i finansowanych przez Kółka Rolnicze. W dobrym okresie działalności do koła należało około 80 kobiet. Aby ułatwić pracę paniom zamawiano pisklęta, przeprowadzano szkolenia, spotkania z fachowcami od rolnictwa, ochrony roślin i modernizacji gospodarstw. Organizowano wycieczki i wyjazdy rekreacyjne, spotkania z lekarzem, oraz uroczystości z okazji Dnia Kobiet oraz wigilii. Pamiętano również o starszych i samotnych ludziach mieszkających w naszej wsi. Z okazji świąt otrzymywali drobne upominki oraz ciasto upieczone przez panie z KGW. Podczas spotkania w dniu 29.07.1967 r. wybrano nową przewodniczącą, panią Helenę Rohde. Koło pod nowym przewodnictwem prowadziło również bardzo aktywną działalność.

W 1970 r., podczas zebrania zdawczo-odbiorczego została wybrana nowa przewodnicząca, pani Anna Jarmużewska. Powołano również Komisję Rewizyjną w skład której weszły panie: Rozalia Przytarska, Irena Górska, Maria Behrendt. Sekretarzem została Małgorzata Gruba (obecnie Kęsik), a wiceprzewodniczącą Melania Kęsik. Jako członkinie do Zarządu weszły: Helena Rohde, Irena Okonek. Kolejna zmiana Zarządu nastąpiła w 1973 r. Przewodniczącą została Anna Jarmużewska, wiceprzewodniczącą Irena Okonek, a sekretarzem Maria Behrendt. Członkiniami Zarządu były: Rozalia Przytarska i Helena Rohde. W 1978 r. na miejsce zmarłej Ireny Okonek weszła Daniela Rohde. Po wyborach w 1986 r. do Zarządu należały: Zofia Rink (przewodnicząca), Daniela Rohde (zastępca), Helena Rohde (skarbnik), Bernadeta Brzuchalska (sekretarz) oraz członkowie: Maria Behrendt, Rozalia Przytarska, Anna Jarmużewska, Jolanta Domeracka, Elżbieta Adamczyk. Koło swoją działalność rozwijało poprzez organizowanie zabaw, spotkań okolicznościowych, aktywności na rzecz mieszkańców społeczności wiejskiej.

Inicjatorem następnego spotkania zdawczo-odbiorczego była Wiesława Weltrowska, opiekun  Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie tucholskim. W tym spotkaniu uczestniczyła również Elżbieta Weyna, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet w Gostycynie. Spotkanie odbyło się dnia 12.12.2002 r. Wybrano nową przewodniczącą Elżbietę Adamczyk. W skład Zarządu weszły: Ewa Lorczak (zastępca), Danuta Waglewska (sekretarz), Grażyna Domeracka (skarbnik), Anna Przytarska (członek). Obecny skład zarządu koła to: Elżbieta Adamczyk – przewodnicząca, Ewa Lorczak (zastępca) i Anna Przytarska (sekretarz).

 

Członkinie Koła w miarę możliwości uczestniczą w życiu kulturalnym wsi, gminy, powiatu. Organizują różnego rodzaju kursy, szkolenia, wycieczki oraz wyjazdy. Współpracują z Radą Sołecką podczas Dożynek Gminnych, zabaw i festynów. Włączają się w działalność Wioski Miodowej. Realizują projekty współfinansowane przez różne organizacje. W ramach konkursu „Pożyteczne ferie” organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi, miejscowe KGW kilka lat temu otrzymało dotację na zrealizowanie projektu „Ferie na ludowo”. W ramach zajęć dzieci i młodzież uczestniczyła w warsztatach artystycznych, podczas których, pod opieką garncarza, wykonywały małe formy z gliny ucząc się zdobnictwa i wypalania naczyń. W ramach zajęć „Cudeńka z siana” zainteresowani tworzyli stroiki i inne wyroby z siana ozdabiając je za pomocą suszonych kwiatów, ziół i nasion. Zorganizowany został także wyjazd do skansenu we Wdzydzach Kiszewskich. Mieli także okazję poznać historię swojej miejscowości. W projekcie uczestnicy poznawali tajniki haftu, w tym borowiackiego. Uczestniczyli w zajęciach z malowania na szkle oraz dekorowania stołów