Koło Gospodyń Wiejskich

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

 

Ważną rolę w życiu społeczności lokalnej odgrywa Koło Gospodyń Wiejskich.

 

O historii tej organizacji piszą Rozalia Przytarska i Ewa Lorczak: „W naszej wsi Koło Gospodyń Wiejskich powstało w 1966 r. Pierwsze spotkanie poprowadziła pani Genowefa Kulczyk, przedstawicielka Państwowego Związku Kółek  Rolniczych. Prowadziła ona sprawy dotyczące KGW w powiecie tucholskim.

 

Gościem była również pani Szefs, przewodnicząca KGW w Małym Mędromierzu. Podczas tego spotkania wybrano władze KGW w Wielkim Mędromierzu.

 

Pierwszą przewodniczącą została pani Stefania Koch, skarbnikiem

wybrano Zofię Górnowicz, sekretarzem została pani Rozalia Juhnke (obecnie Przytarska). Na pierwszym spotkaniu było obecnych dwanaście kobiet, które zostały członkiniami koła.

 

Członkinie koła podczas swojej działalności uczestniczyły w wielu kursach organizowanych i finansowanych przez Kółka Rolnicze. W dobrym okresie działalności do koła należało około 80 kobiet. Aby ułatwić pracę paniom zamawiano pisklęta, przeprowadzano szkolenia, spotkania z fachowcami od rolnictwa, ochrony roślin i modernizacji gospodarstw. Organizowano wycieczki i wyjazdy rekreacyjne, spotkania z lekarzem, oraz uroczystości z okazji Dnia Kobiet oraz wigilii. Pamiętano również o starszych i samotnych ludziach mieszkających w naszej wsi. Z okazji świąt otrzymywali drobne upominki oraz ciasto upieczone przez panie z KGW. Podczas spotkania w dniu 29.07.1967 r. wybrano nową przewodniczącą, panią Helenę Rohde. Koło pod nowym przewodnictwem prowadziło również bardzo aktywną działalność. W 1970 r., podczas zebrania zdawczo-odbiorczego została wybrana nowa przewodnicząca, pani Anna Jarmużewska. Powołano również Komisję Rewizyjną w skład której weszły panie: Rozalia Przytarska, Irena Górska, Maria Behrendt. Sekretarzem została Małgorzata Gruba (obecnie Kęsik), a wiceprzewodniczącą Melania Kęsik. Jako członkinie do Zarządu weszły: Helena Rohde, Irena Okonek. Kolejna zmiana Zarządu nastąpiła w 1973 r. Przewodniczącą została Anna Jarmużewska, wiceprzewodniczącą Irena Okonek, a sekretarzem Maria Behrendt. Członkiniami Zarządu były: Rozalia Przytarska i Helena Rohde. W 1978 r. na miejsce zmarłej Ireny Okonek weszła Daniela Rohde. Po wyborach w 1986 r. do Zarządu należały: Zofia Rink (przewodnicząca),

Daniela Rohde (zastępca), Helena Rohde (skarbnik), Bernadeta Brzuchalska (sekretarz) oraz członkowie: Maria Behrendt, Rozalia Przytarska, Anna Jarmużewska, Jolanta Domeracka, Elżbieta Adamczyk. Koło swoją działalność rozwijało poprzez organizowanie zabaw, spotkań okolicznościowych, aktywności na rzecz mieszkańców społeczności wiejskiej.

Inicjatorem następnego spotkania zdawczo-odbiorczego była Wiesława Weltrowska, opiekun Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie tucholskim. W tym spotkaniu uczestniczyła również Elżbieta Weyna, przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet w Gostycynie. Spotkanie odbyło się 12.12.2002 r. Wybrano nową przewodniczącą Elżbietę Adamczyk. W skład Zarządu weszły: Ewa Lorczak (zastępca), Danuta Waglewska (sekretarz), Grażyna Domeracka (skarbnik), Anna Przytarska (członek).

 

Członkinie Koła aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym wsi, gminy, powiatu. Organizują różnego rodzaju kursy, szkolenia, wycieczki oraz wyjazdy. Współpracują z Radą Sołecką podczas Dożynek Gminnych, zabaw i festynów. Włączają się w działalność Wioski Miodowej. Realizują projekty współfinansowane przez

różne organizacje. W ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2007” organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi, miejscowe KGW otrzymało dotację na zrealizowanie projektu „Ferie na ludowo”. W ramach zajęć dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach artystycznych, podczas których, pod opieką garncarza, wykonywały małe formy z gliny ucząc się zdobnictwa i wypalania naczyń. W ramach zajęć „Cudeńka z siana” zainteresowani tworzyli stroiki i inne wyroby z siana ozdabiając je za pomocą suszonych kwiatów, ziół i nasion. Zorganizowany został także wyjazd do skansenu we Wdzydzach Kiszewskich. Mieli także okazję poznać historię swojej miejscowości. W projekcie „Artystyczne kobietki” uczestniczki poznały tajniki haftu, w tym borowiackiego. Uczestniczyły w zajęciach z malowania na szkle oraz dekorowania stołów

 

Piszą o KGW Wielki Mędromierz:

 

 http://kobietynawsi.pl/Kolo-Gospodyn-Wiejskich-w-Wielkim-Medromierzu

 

 

 

 

 

 

KGW WIELKI MĘDROMIERZ