Monografia

Monografia "Wielki Mędromierz.(1313-2013). Dziedzictwo Przeszłości"
pod redakcją Marka Sass 2013r
.


 


MonografiaPrzygotowana publikacja podejmuje m.in. następujące tematy:nazwa wsi i nazwy miejscowe, przynależność administracyjna i kościelna od XIV w.,dzieje parafii i kościoła od XIV w., struktura społeczna mieszkańców (od XVI w), prawo do ziemi, czyli struktura własności gruntów (od 1865 r.), środowiskowe znaczenie szkoły, aktywność społeczna i kulturalna mieszkańców (od II połowy XIX w.), doświadczenia wojenne, znaczenie rodziny, domu rodzinnego, miejscowe zwyczaje i tradycje, przydrożne krzyże i kapliczki, legendy i inne opowieści. Wymienione powyżej nośniki pamięci są przysłowiowym genius loci miejsca, czyli duchem opiekuńczym, który łączy w sobie określoną przestrzeń z światem wartości, symboliką i emocjami. Z jednej strony są one właściwe dla mędromierskiej społeczności. Jednocześnie noszą w sobie znamiona uniwersalne, wspólne wielu społecznościom lokalnym. I w tym tkwi prawdziwa wartość dziedzictwa kulturowego małych ojczyzn i ich mieszkańców.Publikację można nabyć w;

  • Urzędzie Gminy w Gostycynie, ul. Bydgoska 8
  • Gminnej Bibliotece Publicznej w Gostycynie ul. Sępoleńska 12 a, 
  • filii biblioteki w Wielkim Mędromierzu,
  • Gminnym Ośrodku Kultury w Gostycynie ul. Główna 35
  • Muzeum Borów Tucholskich, Tuchola ul. Podgórna 3 
  • lub po uprzednim kontakcie z nr tel 505-208-421