Historia Wioski Miodowej

 

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2008r. jednak ma on swoją kontynuację do dnia dzisiejszego. W tamtym czasie, w ramach projektu opracowane zostało logo wioski, wykonano tablicę informacyjną określającą lokalizację pasiek we wsi. Pszczelarze otrzymali tabliczki do oznaczenia swoich pasiek, został wydany folder promocyjny z opisami wszystkich pasiek i miodowym kącikiem kulinarno-zdrowotnym, wykonano naklejki na słoiki oraz okolicznościowe woreczki z logiem. Od kwietnia 2008 roku ruszyły warsztaty rękodzielnicze wyrobu świec z wosku pszczelego. W maju 2008 roku w Szkole Podstawowej w Wielkim Mędromierzu odbyła się pogadanka dla uczniów i przedszkolaków z zakresu życia pszczół, budowy ula oraz gospodarki pasiecznej. Najmłodsi mogli obejrzeć film animowany o pszczołach, natomiast wszyscy uczniowie zobaczyli konstrukcję ula, przyrządy i narzędzia potrzebne do prowadzenia pasieki. Prowadzący – pan Jan Słomiński, wieloletni pszczelarz z Tucholi, opowiedział o życiu pszczół, ich roli jaką pełnią w ulu, a także zademonstrował strukturę ula, ubranie pszczelarza i wyjaśnił znaczenie urządzenia zwanego podkurzaczem. Na zakończenie dzieci zadawały pytania i wzięły udział w mini konkursie, w którym nagrodami były świeczki z wosku pszczelego. Na pamiątkę tego spotkania wszyscy otrzymali folder promocyjny i odbitkę okolicznościowej pieczątki. Rozdano dzieciom słodki poczęstunek, którym były cukierki z miodem o wdzięcznej nazwie „pszczółki”. Ponadto dzieci i nauczyciele wpisali się do kroniki wioski miodowej.W ostatnią sobotę sierpnia 2008 roku na boisku rekreacyjnym w Wielkim Mędromierzu odbył się I Festyn Miodowy. Dzieci ze świetlic wiejskich z Mędromierza i Łyskowa, zaprezentowały przedstawienie pt. „Leniwy Gucio i pracowite pszczółki z Wioski Miodowej”. W przedstawieniu wzięło udział 17 dzieci. Stroje i inne elementy scenografii własnoręcznie wykonały panie świetlicowe z rodzicami. Na festynie pojawił się także Kubuś Puchatek, który poprowadził loteryjkę z ciekawymi nagrodami, częstował dzieci cukierkami i lizakami, można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.
Okoliczni pszczelarze prezentowali stoiska, na których zobaczyć można było sprzęt pszczelarski oraz prawdziwe pszczoły w szklanych ulach. Rozdawane zostały foldery na temat Wioski Miodowej, a także ulotki na temat właściwości miodu i produktów pszczelich.


Wystawiono także rzeźbione ule w drewnie lipowym i figurę św. Ambrożego wykonane przez Kazimierza i Emila Langowskich z Wielkiej Kloni. Środki na ten cel pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach konkursu Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem możemy więcej - I edycja”. Zwiedzający mogli także obejrzeć wykonaną własnoręcznie przez okolicznego pszczelarza Jana Labenca słomiany ul, tak zwaną kószkę. Chętni mogli nabyć świeczkę z wosku pszczelego i naturalny miód. Były też słodkie wypieki .


Warto podkreślić, że mieszkańcy bardzo pomysłowo upiększyli plac i wioskę. Na powitanie gości, przy tablicy z nazwą miejscowości postawiono, wykonaną ze słomy figurę przypominającą ul. Plac przystrojono rysunkami z bajek o „Pszczółce Mai i Kubusiu Puchatku” . Można było obejrzeć także plansze , na których umieszczono informacje o pszczołach, pasiekach i sprzęcie pszczelarskim.


Pani Marta Stasiak z oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Zarzeczewa przygotowała krótką prelekcję na temat pszczelarstwa. Przedstawiła informacje na temat prowadzenia przez ODR własnej pasieki. Koordynator projektu Iwona Śpica, omówiła przebieg i realizację poszczególnych etapów projektu.

Kolejnym etapem rozwoju wioski była współpraca pszczelarzy i lokalnych liderów z Gminą Gostycyn. W roku 2010, ze środków PROW, w ramach projektu „Zdrowie szanuję, skaczę, oddycham i się siłuję- promowanie zdrowego trybu życia w miejscowościach Gostycyn, Wielka Klonia, Przyrowa, Wielki Mędromierz i Łyskowo” powstał budynek o konstrukcji drewnianej zwany „domkiem miodowym”.


Pomieszczenie to jest miejscem spotkań dla grup studyjnych, mieszkańców wsi oraz organizacji. W nim znajduje się także izba tradycji pszczelarskiej, a w niej wystawy: fotograficzna, eksponatów, sprzętu pszczelarskiego, zabytkowych przedmiotów i lokalnego rękodzieła.