O nas

Na początku 2008 roku w Wielkim Mędromierzu powstał pomysł utworzenia wsi tematycznej. Pomysłodawczynią projektu była Iwona Śpica. Po rozmowach z właścicielami miejscowych pasiek pszczelich postanowiliśmy zachęcić młode pokolenie do kultywowania praktyki pszczelarskiej. W połowie kwietnia 2008 roku Rada Sołecka złożyła wniosek w ramach konkursu „KULTURA BLISKA 2008. Fundacja Wspomagania Wsi, która przyznała na realizację projektu pn. „Wioska Miodowa – Wielki Mędromierz” dotację w kwocie 7 000 zł. Wkład własny do projektu wyniósł 950 zł. 


Nazwa „miodowa” pochodzi od przydomowych pasiek pszczelich, które prowadzone są od pokoleń. Najstarsze liczą sobie ponad 100 lat i mają po 20 uli, które w większości wykonywane są samodzielnie ze słomy i drewna, a następnie ręcznie malowane. Najczęściej pozyskiwane w pasiekach miody to wielokwiatowe, lipowe i rzepakowe.